นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารและครู ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินกองลูกเสือในสถานศึกษา
 วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐  ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ๙๑ .  ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐   โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑