งานแนะแนวและงานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมงานเปิดบ้าน ท.๕ สร้างสรรปัญญาตน ก้าวสู่ความเป็นสากล
 ด้วยภาษา เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และความเป็นไทย ของโรงเรียนเทศบาลห้า โดยร่วมออกบูธจัดนิทรรศการ แสดงผลลงานของวิทยาลัยฯ และแนะแนวการศึกษา
ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑