การอบรมประกอบครุภัณฑ์โซล่าร์เซลล์ ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้า โดยมีคณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมอบรม ดำเนินการโดยบริษัท
อยุธยาเทคโนโลยีเซอร์วิส จำกัด 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  ระหว่างวันที่ ๒- มิถุนายน ๒๕๕๙

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑