บรรยากาศพิธีเปิดงานและการเยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ ของคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
ในงานการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ   วิทยาลัย
เทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑