คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  เข้าร่วม งานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๗ ประกอบด้วยกิจกรรม
การประชุมวิชาการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑