วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  จัดกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๔
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔  
ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑