การประชุมพิจารณาตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันศุกร์ ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑