คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ขอตอนรับ ท่านผู้อำนวยการ สถิตย์ ปริปุณณากร ด้วยความยินดียิ่ง
โดยมี ท่านผู้อำนวยการ นายเกตุ บุญล้อม ให้การต้อนรับและส่งมอบ ตำแหน่งให้ ท่านผู้อำนวยการคนใหม่
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑