นายประสิทธิ์ สุเดชมารค รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก เชียงราย ให้การต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการนายสมศักดิ์ บั้นเงิน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ในโอกาสได้นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานและการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองนโยบายโครงการเรียนร่วมระหว่างมัธยมและอาชีวศึกษา
เมื่อ
วันศุกร์ ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

  https://www.facebook.com/groups/290074154403591/

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑