วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลป่าอ้อดอนชัย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 ดำเนินโครงการในระหว่าง วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ (เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์)


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑