ว่าที่ พ.ต.พัฒนา สาธร ร่วมงานมอบบ้านฮอมบุญพบโชค โดยมีความร่วมมือระหว่างนายอำเภอเมือง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พบโชค จัดสรรเงินสร้างบ้านให้แก่ผู้ที่ยากจนและเป็นคนดีของสังคม มูลค่าการก่อสร้างประมาณ หลังละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท จัดสร้างจำนวน ๑๓ หลัง
 วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑