งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการอบรมบริหารความเสี่ยง กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด
โดยได้รับเกียรติจาก นายผล ยาวิชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหอประชุมโรงอาหาร
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑