ผู้บริหาร ครูและักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกิจกรรมทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 ประจำปี ๒๕๕๙  พื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมถวายเครื่องสักการะ ที่ไร่แม่ฟ้าหลวง
อำเภอเมืองเชียงราย วันจันทร์ ที่ ๑๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
  
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑