พิธีไหว้ครูช่าง บวงสรวงพระวิษณุกรรม  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  (โครงการส่งเสริมกิจกรรม ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์) ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

  https://www.facebook.com/groups/290074154403591/

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑