วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) รงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย   วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑