นายมนัส  ชูเวช ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงราย วันศุกร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 


Link
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย     ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐    โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑