โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรูทวิศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกับ
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม, โรงเรียนแม่จันวิทยาคม, โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม, โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า, โรงเรียนพุทธิวงค์วัฒน์วิทยา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑