งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง ทานตะวัน และ
อำเภอพาน กระทรวงเทคโนโลสารสนเทศและการสื่อสาร
   วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑