คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมแสดงผลงานการจัดกิจกรรม Open house การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่กลุ่มเป้า
หมายและแนะแนวการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีพร้อมการประกวดดาวและเดือนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย โดยมี นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 ณ บริเวณชั้น ๒ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑