วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE CRRU. ROAD SHOW)
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
จังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ดำเนินโครงการโดย ทีมงาน ทูบีนัมเบอร์วัน(แห่งแรกในประเทศไทย)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วันที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑