วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยคณะครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ออกบริการบำรุงจักรยานสำหรับประชาชา
ณ.เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย .เชียงราย  วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑