วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคเหนือ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันที่ ๑๗ ธันวาคม
  ๒๕๕๙


Link
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย     ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐    โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑