วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้รับเกียรติากคณะวิทยากร จากบริษัทฮอนด้า(HONDA) มาเยี่ยมชมและดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้นักเรียนนักศึกษาเข้าสู่สถาน
ประกอบการ
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐  ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


Link
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย     ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐    โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑