แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔   
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑