การประชุมบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ครั้งที่ ๕ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๕๘
วันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑