วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก เชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้กับครูเกี่ยวกับการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานให้กับนักเรียน
นักศึกษา/และการบรรยายพิเศษกระบวนการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จจากท่านอดีตผอ.เชี่ยวชาญ ท่าน ผอ.มนูญ ใยบัวเทศ
ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2558


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑