บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการดับเพลิงขั้นต้น (Basic Fire)" โครงการเพื่อชุมชน
 (Safety For CSR)
 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันที่  ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๙


Link
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย     ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐    โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑