ท่าน พอ.สุวิทย์ วังยาว เสนาธิการมลฑลทหารบกที่ ๓๗ เชียงราย นำนายทหารระดับสูงเจรจาความร่วมมือ การพัฒนาบุคลากร ทหารประจำการ การช่วยเหลือประชาชนในที่
ประสบภัยภิบัติ โดยมี ผู้อำนวยการ ประยงค์ แก้วประทุม ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙


Link
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย     ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐    โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑