คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ให้การต้อนรับ คณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา และหาราย
ได้ระหว่างเรียน โดยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ในวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑