นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อมด้วย ว่าที่ พ.ต.พัฒนา สาธร รองผู้อำนวยการฯ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ระหว่าง วิลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย กับ บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด โดยมี นายขจรศักดิ์ จิรรัตน์จรัสธร กรรมการผู้จัดการ และ รศ.คร.ชัยยุทธ ช่างสาร
ที่ปรึกษาอาวุโส เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงฯ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐


Link
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย     ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐    โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑