ประมวลภาพการประชุมบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย มีโดยท่านผู้อำนวยการ มนัส ชูเวช เป็นประธานการประชุม ในวันอังคาร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


Link
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย     ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐    โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑