การประชุมบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดี ที่ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑