การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ "กาญจนาภิเษก เกมส์ ๕๗" โดยมีท่านผู้อำนวยการ สถิต ปริปุณณากร ให้เกียรติ เป็นประธาน
 ณ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจาภิเษกเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑