ผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ  วัดสันมะนะ และวัดหนองหม้อ
.ป่าอ้อดอนชัย อ. เมือง จ.เชียงราย   ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 




<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑