วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินกิจกรรม"ออกค่ายอาสา" ณ โรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ ตำบลแม่สลองใน และโรงเรียนบ้านกลาง ตำบลแม่สลอง
จังหวัดเชียงราย  โดยก่อนออกเดินทาง ท่านผู้อำนวยการ นายประยงค์ แก้วประทุม ได้ให้โอวาท กับคณะครู นักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรมครั้งนี้ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และอาคารบ้านพัก ระหว่าง
วันที่ ๑๔-๑๗ มกราคม ๒๕๕๙  


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑