แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดประกวดและแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษา ในงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔   
   ห้องวิทย์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑