นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ให้เกียรติมอบใบเกียรติบัตรให้คณะครูที่ปรึกษาและนักเรียน ที่เข้าร่วมการประกวด สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๕-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องเอ็มซีซีฮอล์
 เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ โดย ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัล Hornor Awards ประเภทที่ ๘ สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเษต (มอบ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ )


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑