แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์โดยกลุ่มสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้จัดกิจกรรม English Day Camp 2016 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
โดยได้รับเกียรติจาก นายผล ยาวิชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้  และ ว่าที่ พ.ต.พัฒนา สาธร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร และปิดงาน
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑