คุณศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหนังสือให้กับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายและโรงเรียนต่างๆ ณ ตึกอาคารเฉลิม
พระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกเชียงราย เมื่อ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑