กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ
 วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม บริเวณโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


Link
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย     ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐    โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑