วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาดำเนินการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว ในเว็บไซต์ ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา(www.v-cop.net)
ณ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันที่
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
 


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑