พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒  โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายเกตุ บุญล้อม เป็นประธานในพิธี
 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ในวันพฤหัสบดี ที่ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
 

https://www.facebook.com/kctc.pr/posts/200059516871538

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑