บริษัท Y.K.P KOUGYOU. CO.,LTD. คุณ CHIKARA KANI (President) พร้อมแผนกวิชาช่างยนต์ เข้าพบท่านผู้อำนวยการ นายประยงค์ แก้วประทุม ศึกษาดูงานแผนกวิชา
ช่างยนต์ เตรียมความเพื่อนำนักเรียน นักศึกษาไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น  วันที่ ๑๒  กันยายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


Link
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑