ณะผู้บริหาร ครู และ บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมพิธีตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหามหาราชินี
ประจำปี๒๕๕๘เวลา ๐๗.๐๐ น. และ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา
๑๒
สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑