คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ๒๕๕๖
ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมืองจ.เชียงราย   วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

https://www.facebook.com/kctc.pr?fref=ts

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑