ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ จัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑– ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์อาชีวะอาสา วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย โดยมีท่านประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์    วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑