การประชุมบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ครั้งที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2558
วันที่ 11 พฤษภาคม 2558  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑