คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล (ครบ 30 วัน) จัดขึ้นโดย จังหวัดเชียงรายและเทศบาลนครเชียงราย เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙


Link
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย     ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐    โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑