งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำคณะครู แนะนำเรื่อง การฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา ของการเรียนทวิศึกษา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  วันพุธ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม


Link
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย     ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐    โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑