นายณฐภัทร ชอบทองหลาง นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย รับรางวัลจากประธาน จากการประเมิน อวท.ระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 


Link
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย     ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐    โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑